İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği

İklim, Tarım ve Çevreyle Bağlantılı Afetler ve Bu Alandaki Ürün, Hizmet ve Teknolojiler Paneli

İklim, Tarım ve Çevreyle Bağlantılı Afetler ve Bu Alandaki Ürün, Hizmet ve Teknolojiler Paneli

AFETTEK Platformunun kuruluşuna giden süreçte ilk önemli adım olan Arama Konferansı’nın 1. yıldönümü etkinliği olarak 28 Mart 2024 Perşembe günü, Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İklim, Tarım ve Çevreyle Bağlantılı Afetler ve Bu Alandaki Ürün, Hizmet ve Teknolojiler Paneli”nin moderatörlüğünü Afettek Platformu Genel Koordinatörü Ömür Demir Kızılarslan üstlendi.

Başkent Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hakan Özkardeş, TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yön. Üst Krl. Bşk. Prof. Dr. Mehmet HABERAL ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd. Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL açılış konuşmalarını yaptı.

İTÜ Afet Yönetimi Ens. Md. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve FAO Türkiye Acil Durumlar ve Dayanıklılık Programı Proje Koord. Çağatay Çebi’nin de konuşmacı olarak yer aldığı panelde enerji üretimin değişimi, yeni nesil nükleer teknolojilerin oyun değiştirici olması, iklim değişikliği etkisi ile artan doğal afetler, deprem ve kentsel dönüşüm projeleri sorunları konuşulanlar arasında idi.

Platform; mevcut durum itibariyle aralarında üniversiteler, araştırma merkezleri, endüstri bölgeleri, teknoloji merkezleri, STK’lar, kümeler, vakıflar ve özel sektör firmalarından oluşan 110 tüzel kişiliği bir araya getirmektedir. Kurucular; TED Üniversitesi (Genel Koordinasyon), AKUT, ASO 1. OSB, Başkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi – BİYOTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi, Bilim Ağacı Vakfı, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, OSTİM OSB, OSTİM Medikal Sanayi Kümesi, TEPAV’dır.

Etkinliğe İMMB Derneği adına Yönetim Kurulu üyesi Onur Özdemir katıldı.

İlgili Görseller