İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği

GELECEĞİN İŞ MAKİNELERİ

Admin 11:4324 Ocak 2024

İnşaat sektörüne her sene trilyonlarca (2020 yaklaşık 10 trilyon $) ABD Doları harcanıyor. Bu nedenle dünyanın genel ekonomik gelişimine önemli bir katkı sağlıyor. Sektör, aynı zamanda, makul fiyatlı konut ve kurumsal binaların yanı sıra, büyük ölçekli binalara ve altyapılara olan ihtiyacı karşılayan bir ortamın yaratılmasında da kilit bir rol oynar. Derleyen: Burkay SARI / Makine Yük. Müh. - Kaynak Yük. Müh.

nşaat endüstrisi, devam eden kentleşme ve modernleşme için en önemli sektörlerden birisidir. İnşaat sektörü, CO2 emisyonlarını daha da azaltarak daha sürdürülebilir bir çevreye katkıda bulunmaması sebebiyle oldukça eleştiri almaktadır. Aynı zamanda, endüstri tamamen yeni şekillerde değişen, küresel ısınma ve çevre sorunları gibi çeşitli dış koşullarla karşı karşıyadır. Özellikle siyasetteki ve toplumdaki güçler, daha düşük emisyonlar ve daha kaynak dostu şantiyeler için baskı yapıyor. Binalara ve altyapıya yönelik artan talep, özellikle şantiyelerin durağan üretkenlik seviyeleri (1991'den 2018'e kadar +%4) göz önüne alındığında, zamanımızın en büyük zorluklarından biri haline gelmiştir. Bu durum inşaat sektörünü uygun yanıtları bulma baskısı altına sokmaktadır. Ve gelecekte bu zorluklara en iyi cevapları bulan, piyasada rekabet avantajı elde edecektir.İnşaat sektöründe kullanılan iş makinaları da, gelecekte yaşayacağımız dünyaya daha az zarar vermesi, karbon ayak izinin küçültülmesi, daha verimli olması, birbiri ile işbirliği içerisinde otonom çalışma gibi çeşitli kriterler düşünülerek üretici ve tasarımcılara çeşitli durumları düşündürmektedir.

Otomasyon, Robotik ve İletişim İş Makinelerin Geleceği Olacak Birçok firma madencilik, inşaat ve tarım ekipmanı endüstrileri için gelecek trendleri ele almak için fütüristlerle işbirliği yapmaktadır. Yarını İnşa Etmek konusundaki süre gelen çabalarının bir parçası olarak, endüstriyel endüstriler için tahminlerini toplamak için profesyonel fütüristlerle ortaklık kurdu. Fütüristler bilim, teknoloji ve iş dünyasında gelecek eğilimleri tahmin ediyorlar ve şirketlerin bugünün yeniliklerinin geleceğin endüstrilerini nasıl etkileyeceğini anlamalarına yardımcı oluyorlar.

Geleceğin iş makineleri için yapılan çalışmaları,

• Madencilik,

• İnşaat,

• Mevcut Makinelerin verimini arttıracak yeni sistemler,

• Makineler arasında otomasyon ve iletişim,

• Tarım Makineleri,

• Otonom Makineler,

• Altyapı Makinelere,

• Yeni Malzeme ve Yeni üretim metodları,

• Sürdürülebilir ve Geri dönüştürülebilir malzemeler le üretim, başlıkları altında özetleyebiliriz.

İlgili Dosyalar