İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği

Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planını Yayımladı DÜNYAYA SÖZÜMÜZ VAR

Admin 12:0108 Eylül 2024

Sürdürülebilirlik, günümüz iş dünyasının en öncelikli konu başlıklardan biri. Önümüzdeki dönemde üretimi ve ticareti baştan şekillendirecek bir anlam ve içeriğe sahip olan bu başlık, tüm sektörleri bu konuda adım atmaya zorluyor. Makine İhracatçıları Birliği’nin hazırladığı “Türkiye makine sektörü sürdürülebilirlik eylem planı raporu” da Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçları ve dünyadaki küresel düzenlemeler ışığında, Türk makine sektörünün geleceğe nasıl hazırlanması gerektiğinin yol haritasını ortaya koyuyor. Kaynak: Moment Expo Dergisi Sayı 178

Günümüzde ekonomik, sosyal, çevresel ve yönetişim ile ilgili tüm çerçeve, odağında sürdürülebilirliğin olduğu bir değişim sürecinden geçiyor. Çünkü Sanayi Devrimi ile başlayan müthiş atılım dönemi, günümüzde bir kaynak çıkmazına girmiş durumda. Yaşam için gerekli kaynaklar giderek azalıyor. Kaynakların ve üretimin paylaşımı yeni güç çatışmaları oluştururken, endüstriyel kirliliğin neden olduğu çevresel sorunların maliyeti de hükümetler üzerinde hem ekonomik hem de siyasi baskı oluşturuyor.Tam da bu nedenlerle, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat dokümanı; dijitalleşmede geç kalmaktan oluşan sorunları, artan enerji ihtiyaçları için sürdürülebilir enerji kaynakları sorununu, çevre ve iklim sorunlarını üst üste, iç içe koyarak, bunları toptan çözmek iddiasında olan devasa bir gelecek programı özelliği taşıyor. Avrupa’nın yanı sıra Çin ve ABD gibi dünyanın büyük ve egemen coğrafyalarında da sorunların büyüklüğü karşısında herkes bir mutabakat geliştirmeye çalışıyor. Özetle, yeni ve güçlü bir dönüşümün eşiğindeyiz. Bir yandan dijitalleşmenin hızıyla yepyeni üretim teknikleri geliştiriyor, üretim ve yönetim süreçlerini akıllı hale getiriyor, diğer yandan da bu süreçleri “temiz” süreçlere dönüştürmeye gayret ediyoruz. Dijitalleşme ve yeşil dönüşüm ise bu değişimi şekillendiren önemli dinamikler olarak karşımızda duruyor.Makine İhracatçıları Birliği de uzun bir süredir sürdürülebilirliği merkezine alan bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu amaçla atılan son adım ise Türkiye’deki sürdürülebilirlik çalışmaları için bir kilometre taşı olma misyonunu üstleniyor. Teknik bir alanda insanlığın refahı ve konforu için faaliyet gösteren Türkiye’nin Makinecileri, Mundus+ çatısı altında yayımladığı “Türkiye Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı Raporu” ile makine sektörü için ölçülebilir, somut sonuçlar ortaya koyan ve stratejiyi vizyondan eyleme dönüştüren bir çalışmaya imza atıyor. Eylem Planı Raporu Neden Hazırlandı? Ömür Demir Kızılarslan, Kudret Ceran ve MAİB Almanya Temsilcisi Ahmet Yılmaz’ın birlikte hazırladığı Eylem Planı Raporu’nun önsözünü kaleme alan MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, sürdürülebilirlik ve stratejik eylem planına olan ihtiyacı, şu sözlerle özetliyor: “Bütünsel bir dönüşümü merkeze alan günümüzün sürdürülebilirlik anlayışı; karbon nötr kıta, onarılabilir, yeniden kullanılabilir ürün, atıkların geri kazanımı, döngüsel ekonomi gibi türlü başlıkla bezenmiş yeni bir endüstriyel büyüme modeli sunuyor. Rekabet ve farkındalık, teknoloji ile Yeşil Mutabakat zeminin-de yürüyor. Sınırda karbon vergileri ve pazarda tüketim vergileri gibi kaynaklarla finanse edilecek bu büyük sınai dönüşüm sadece sektörümüz için değil, ülkemiz için de yeni yükler getirirken, bu sorumlulukları hangi plan ve programlarla göğüsleyebileceğimizi kesinleştirmemiz gerekiyor.” Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ekseninde, ekolojik ve sosyal olarak belirlenmiş hedefler gözetilerek yenilikçi bir metodolojiyle tasarlanan Eylem Planı Raporu, Birleşmiş Milletler bünyesinde belirlenen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı, 169 alt başlık ve 241 göstergenin incelenmesi sonucunda oluşturuldu. Makine sektörünün değer zincirini oluşturan ve “Ham madde, girdi ve tedarikçiler”, “Lojistik ve depo”, “Üretim süreci”, “Satış, pazarlama ve müşteri ilişkileri”, “Satış sonrası hizmetler”, “Geri kazanım” ile “Ürün yaşam süresi” olarak belirlenen 7 eylem alanını ilgilendiren 7’si öncelikli ve doğrudan, 4’ü bağlantılı toplam 11 Küresel Amaç, “Makine Sektörü Sürdürülebilirlik Uyum Haritası”nın da temelini oluşturuyor. Makine Sektörü Ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 17 maddesinin tümü makine sektörü yönünden değerlendirildiğinde, her bir başlık altında farklı görev, sorumluluk tarifleri yapmak da mümkün. Faaliyet gösterilen sektörden bağımsız olarak, sürdürülebilir bir dünyada yaşamak ve gelecek nesillere yaşanılacak bir dünya mirası bırakmak için her bir SKA başlığında tüm kesimler sorumluluk üstlenmek durumunda. Bu kapsamda, SKA’lar arasındaki ilişkiler ve sorumlulukların tüm sektörleri ilgilendirdiğini de söylemek mümkün. Bununla birlikte Eylem Planı Raporu, 7 SKA’nın Türkiye’de makine imalat ve ihracat sektörü ile öncelikli ve doğrudan ilgili olduğunu, 4 SKA’nın ise sektörel gelişmelerle bağlantılı olduğu ve sektörel sürdürülebilirlik çalışmalarında dikkate alınmasında yarar bulunduğunu ifade ediyor. Bu çerçevede, makine sektörüyle öncelikli ve doğrudan ilgili değerlendirilen SKA’lar şöyle belirlenmiş: SKA 4: Nitelikli Eğitim SKA 7: Erişilebilir ve Temiz Enerji SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme SKA 9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı SKA 12: Sorumlu Üretim ve Tüketim SKA 13: İklim Eylemi SKA 17: Amaçlar için Ortaklıklar Sektör ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen diğer dört SKA ise şöyle sıralanıyor: • SKA 3: Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam • SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği • SKA 10: Eşitsizliklerin Azaltılması • SKA 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar

İlgili Dosyalar