İş Makinaları Mühendisleri Birliği Derneği

PASİF TOZ KONTROLÜ

Admin 11:2824 Ocak 2022

Bu yazımızda, ilk konveyör tasarımına dahil edilebilecek veya ihtiyaç doğdukça eklenebilecek pasif toz kontrolü için kullanılan çeşitli yöntemleri ele alıyoruz: tozu bastırma ve yakalama yöntemleri. Montaj ve bu yöntemlerin farklı uygulamalarda kullanım yolları hakkında bilgi verilmektedir. Martin Engineering Foundations™ kitabından alıntıdır.

Konveyör yükleme bölgeleri ve tahliye noktaları, asılı tozun oluşumu ve yayılmasında başlıca kaynaklardır. Asılı tozu kontrol etmek için, konveyör yükleme ve boşaltma bölgelerine monte edilebilecek çeşitli sistemler vardır. Doğru sistemin seçimi, taşınan malzemenin doğası, banda düşüş yüksekliği, boşaltma ve yükleme bantlarının hızları ve açıları gibi birtakım faktörlere bağlı olacaktır. Konveyör, yük bölgesi ve taşınan malzemenin özelliklerine bağlı olarak, pasif toz kontrol sistemleri (elektrik veya su gibi dış kaynaklar gerektirmeyen sistemler) kullanılabilir (Şekil 1). Transfer Noktalarındaki Tozu En Aza İndirme Tozun tamamen ortadan kaldrılması mümkün olmasa da, toz kontrolünde göz önünde bulundurulacak ilk husus daima, oluşan asılı toz miktarının en aza indirilmesi olmalıdır. Bu nedenle, sistem tasarımında veya üretim tekniğinde, üretilen toz miktarını azaltacak herhangi bir değişiklik dikkate alınmalıdır. Örneğin, düşme yüksekliğinin en aza indirilmesi, ince tanelere uygulanan enerji miktarını düşürür ve havaya kaldırılan toz miktarını azaltır. Sonuç olarak, konveyör sistemlerini, uygulanabilir minimum malzeme düşüş mesafeleriyle tasarlamak en iyisidir. Toz oluşumunu tamamen önlemek genellikle mümkün olmadığından, tozu bastırmak ve yakalamak için diğer sistemler kullanılmalıdır. En basit şekliyle bu toz kontrol sistemleri, transfer noktasının tasarlanması sırasında, hava akışının azaltılması ihtiyacına dikkat gösterilmesinden fazlasını içermez.Sistemden geçen hava akışı, transfer noktasına giren hava miktarı en aza indirilerek, muhafaza, hava akışını yavaşlatacak veya en aza indirecek kadar büyük yapılarak ve hava hareketini yavaşlatmak için ek kontrol önlemleri kullanılarak yönetilebilir. Hava hızı azaltıldıkça, asılı parçacıklar düşen hava hızı tarafından desteklenemeyecek kadar ağırlaşır ve hava akımından düşmeye başlar. Şutlar ve Çökme Bölgeleri Çökme Bölgesini Genişletme Bernoulli Prensibinin bir örneği olarak, Ventui etkisi, bir hava akımının bir daralmadan geçerken hızlanmasıdır. Bunun nedeni, hava daralmayı terk ederken, daralmanın rüzgara karşı olan tarafındaki basıncın yükselmesi ve rüzgar yönündeki basınç düşüşüdür. Bu temel fizik ilkesine uygun olarak, transfer noktasından geçen hava akışını yavaşlatmak için, kapalı alan büyütülmelidir. Konveyör transfer noktalarında, bu kapalı alana çökme bölgesi adı verilir (Şekil 2). Çökme bölgesi, yükleme bölgesinin darbe alanının ötesindeki alandır. Çökme bölgesinin uzunluğu, hava akışını yavaşlatmak ve asılı tozun ana malzeme yüküne geri dönmesini sağlamak üzere tasarlanır. Çökme bölgesinin yüksekliği, transfer noktasından geçen hesaplanmış hava akışının, saniyede 1 metrenin (200 ft/dk) altına kadar yavaşlatılacağı şekilde olmalıdır. Modüler Şut Duvarı Sistemleri Yükleme teknesi alanları, modüler şut duvarı sistemleri kullanılarak etkili çökme bölgesi vazifesi görecekleri şekilde yapılabilir veya geııişletilebilir (Şekil 3). Bu sistemler, prefabrikasyonun ekonomikliğini sahada montajın kolaylığıyla birleştirmek için, birbirine cıvatalama yöntemiymonte edilen biçimlendirilmiş duvar panelleri kullanır. Standart büyüklüklerde gelirler ve çoğu çökme bölgesi şartlarına uyacak şekilde birleştirilebilirler. Mevcut çökme bölgeleri, bu modüler şut duvarı veya yükleme teknesi sistemleri kullanılarak kolaylıkla genişletilebilir (Şekil 4). Bu modüler sistem aynı zamanda, kolaylığından ve saha dışında üretiminden istifade etmek için yeni transfer noktası inşasında çökme bölgelerinin tasarımı ve yapımı için kullanılabilir. Eğer malzeme veya konveyör özelliklerindeki değişiklikler nedeniyle transfer noktası tadilatları gerekirse, modüler sistemler, sistemlerin modernleştirilmesini kolaylaştırır.

İlgili Dosyalar